Dokumentacija za gradbeno dovoljenje

Za večino gradenj je potrebno gradbeno dovoljenje – izjema so le nekatere povsem preproste stavbe, na primer lope. Takoj, ko si želite zgraditi garažo, pa je že potrebno preveriti, kdaj se gradbeno dovoljenje potrebuje in kdaj ne, a načeloma ga brez njega ne boste dobro odnesli.

Zakaj je gradbeno dovoljenje sploh potrebno? V prvi vrsti za to, da se skrbi za nadzor nad gradnjami v prostoru, torej za estetsko urejenost naše dežele, poleg tega pa je izjemno pomemben tudi vidik varnosti. Gradbeno dovoljenje ne zagotavlja zgolj tega, da bo vaša stavba v skladu s predpisi za stavbe na izbrani lokaciji, da bo imela urejeno vso infrastrukturo in ne bo posegala v pravice drugih, temveč tudi to, d je zgrajena po vseh standardih, ki zagotavljajo varnost – in tu gre za varnost vseh, ki bodo v stavbi bivali ali delali, ter tudi za varnost vseh, ki se bodo kadar koli nahajali v okolici stavbe.

Za gradbeno dovoljenje tako ne zadostuje načrt stavbe z vsemi podatki, ki določajo gradnjo, energetsko učinkovitost in izpolnjevanje okoljskih zahtev. Ni dovolj, da je stavba statično varna, da so vse inštalacije dobro in profesionalno načrtovane. Pomembno je tudi, da bo stavba imela vse tisto, kar je predpogoj za sodobno uporabo, primerno za ljudi in okolje. Zato je v gradbenem dovoljenju potrebno priložiti dokumentacijo, ki priča o tem, da ima stavba urejen priklop na cesto, da bo poskrbljeno za vodovod, elektriko, za kanalizacijo oziroma malo čistilno napravo in podobno. In nenazadnje je potrebno tudi soglasje okolja oziroma sosedov.

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje torej dejansko poskrbi, da boste v stavbi lahko brez težav in varno bivali, še preden se sama gradnje prične. Ko vam je gradbeno dovoljenje izdano, to pomeni, da ni prav ničesar pomembnega, kar bi lahko šlo v prihodnje narobe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *