Računovodstvo za vse tiste, ki poslujete na veliko

Vsako podjetje je dolžno dokazati kako in na kakšen način je pridobilo vsa sredstva, ki so predmet poslovanja. Dokazati mora vir sredstev in njihov izvor. Ker gre za precej zakomplicirano delo, ga prepustimo strokovnjakom, ki se na to delo spoznajo ali pa si zagotovimo računovodstvo.

 Stanje podjetja je precej težko določiti. Ker se posli sklepajo skoraj vsak dan, posledično nastajajo prihodki in odhodki, mora nekdo vedno bedeti nad razpoložljivimi sredstvi, s katerimi podjetje lahko razpolaga. Računovodstvo omogoča podjetnikom pregled nad prihodki in odhodki in trenutnim stanjem. Računovodja je zadolžen za vse transakcije podjetja. Vsak prejeti račun mora biti pravilno in pravočasno poknjižen. Knjiženje računov pomeni vnos osnovnih podatkov z računa v sistem, ki ga računovodja uporablja za knjiženje. Podatki katere je potrebno navesti so datum prejema računa, oznako, kdo je dobavitelj oziroma oseba, ki je račun izstavila. Potrebno je zapisati tudi datum, kdaj je bila storitev opravljena in seveda tudi znesek storitve. Poleg zneska pa je potrebno izbrati način plačila. Navsezadnje, od leta 2015 so davčne blagajne obvezne za vse, ki poslujejo z gotovino.

Omenili smo, da mora podjetje dokazati vir sredstev, ki jih uporablja za poslovanje. Sredstva se delijo na dolgoročna in kratkoročna. Pod dolgoročna sredstva štejemo tista sredstva, katerih čas izrabe je daljši. To so zgradbe, zemljišča, lahko bi rekli tudi računalniški programi in podobno. Med kratkoročna sredstva pa prištevamo tista sredstva, ki se hitreje izrabijo, praviloma v enem letu. Sem spadajo sredstva za prodajo, zaloge, finančne naložbe, denarna sredstva, poslovne terjatve in podobno. Nad vsemi temi in še mnogimi drugimi podatki mora nekdo bedeti in za njih tudi ustrezno poskrbeti. Računovodja je usposobljen kader za tovrstno delo. V kolikor se sami ne spoznamo na tovrstno delo, je najbolje, da si zagotovimo kakšen računovodski servis. Seveda v primeru, da imamo povečan obseg dela, pa je zagotovo še bolje, če lahko kakšnega tudi zaposlimo in ustanovimo oddelek za računovodstvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *